Trong chương trình toán học THPT các bài toán liên quan đến dãy số là một phần quan trọng của đại số và giải tích lớp 11. Học sinh thường gặp nhiều khó khăn khi giải các bài toán liên quan tới dãy số và đặc biệt là bài toán xác định công thức số hạng tổng quát dãy số. Và một số lớp bài toán khác gần như được giải quyết hoàn toàn nếu xác định công thức tổng quát hàm số. Do đó xác định công thức tổng quát của dãy số chiếm một vị trí nhất định trong các bài toán dãy số. Tài liệu này sẽ giúp các em làm được điều đó.

LTTK.vn

Khuyến mãi lớn chưa từng có

Hướng dẫn tải tài liệu dễ dàng hơn

Thương hiệu khẳng định chất lượng

Đây là điều bạn đang chờ đợi

Trải nghiệm tuyệt vời với LTTK

Chắc hẳn bạn đang có nhu cầu?