Bất đẳng thức luôn là một chuyên đề thú vị thuộc dạng khó đối với học sinh. Ngoài những phương pháp cơ bản đã học để giải được những bài BĐT thì chúng ta cần rèn luyện một cách tư duy làm sao có thể nhạy bén và linh hoạt sử dụng những phương pháp ấy vào một bài BĐT cụ thể nào đó. Với việc hiểu rõ bản chất như vậy, ta có thể biến hoá qua việc giải một bài BĐT bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một ví dụ cụ thể như thế.

 

Theo LTTK.vn

Khuyến mãi lớn chưa từng có

Hướng dẫn tải tài liệu dễ dàng hơn

Thương hiệu khẳng định chất lượng

Đây là điều bạn đang chờ đợi

Trải nghiệm tuyệt vời với LTTK

Chắc hẳn bạn đang có nhu cầu?