Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6 TẬP 1

PHẦN SỐ HỌC

Chương I. Ôn tập và bổ túc vế số tự nhiên

1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
2. Tập hợp các số tự nhiên
3. Ghi số tự nhiên
4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
5. Phép cộng và phép nhân
6. Phép trừ và phép chia
7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
9. Thứ tự thực hiện các phép tính
10. Tính chất chia hết của một tổng
11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
13. Ước và bội
14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
16. Ước chung và bội chung
17. Ước chung lớn nhất
18. Bội chung nhỏ nhất

Chương II. Số nguyên

1. Làm quen với số âm
2. Tập hợp các số nguyên
3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
5. Cộng hai số nguyên khác dấu
6. Tính chất của phép cộng các số nguyên
7. Phép trừ hai số nguyên
8. Quy tắc dấu ngoặc
9. Quy tắc chuyển vế
10. Nhân hai số nguyên khác dấu
11. Nhân hai số nguyên cùng dấu
Bài 12: Tính chất của phép nhân
Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

 

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. Đoạn thẳng

1. Điểm. Đường thẳng
2. Ba điểm thẳng hàng
3. Đường thẳng đi qua hai điểm
5. Tia - Luyện tập
6. Đoạn thẳng
7. Độ dài đoạn thẳng
8. Khi nào thì AM + MB = AB?
9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
10. Trung điểm của đoạn thẳng

 

LTTK.vn

Tài liệu liên quan