Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

Phương trình vô tỷ là một trong những vấn đề quan trọng của đại số sơ cấp, hiện nay đã có rất nhiều tài liệu trước mà LTTK đã phát hành nhưng tuy nhiên trong tài liệu LTTK tiếp tục đưa ra mới cho bạn đọc những kỹ thuật mới rất hay và hiệu quả hơn nhiều những phương pháp trước đó đó, có thể giải được nhiều bài toán phương trình khó mà không cần nhờ sự giúp đỡ của máy tính cầm tay. Trong bài viết trình bày nhiều kỹ thuật nhân hợp, kỹ thuật sử dụng hàm số, kỹ thuật chứng minh vô nghiệm, ...

LTTK.vn

Tài liệu đọc nhiều