Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

(T040) Đặt ẩn phụ là một trong những kỹ thuật rất phổ biến trong giải Phương trình - Bất phương trình, nhưng trong trường hợp nào và đặt như thế nào thì không phải ai cũng hiểu rõ. Chính vì thế, hôm nay LTTK.vn xin giới thiệu với các bạn các kỹ thuật đặt ẩn phụ cho Phương trình và Bất phương trình, và các dạng toán thường hay dùng phương pháp này. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hay để các em học tốt hơn phương pháp giải Phương trình - Bất phương trình, đặc biệt là các dạng chứa căn và mũ bậc cao rất hóc búa.

  

LTTK.vn

Tài liệu liên quan