Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

Nhằm đem đến cho các em học sinh những kiến thức nền tảng nhất của chuyên đề Dãy số mà cụ thể hơn là Bài toán cấp số cộng - cấp số nhân, LTTK đã biên soạn và tổng hợp các phương pháp giải nhanh thường dùng trong chinh phục các bài toán thuộc chuyên đề này. Với sự tổng hợp đầy đủ về mặt lý thuyết, công thức đến hướng dẫn minh hoạ với đáp án cụ thể, LTTK hi vọng đây sẽ là một tài liệu tự học tuyệt vời cho tất cả các bạn học sinh đã, đang và sẽ tiếp cận với chuyên đề Toán rất hấp dẫn này.

LTTK.vn

Tài liệu đọc nhiều