Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

LTTK xin tiếp tục tiếp nối những bài viết chất lượng với những chuyên đề toán nâng cao dành cho học sinh khá giỏi, tài liệu này tổng hợp tinh tuý chọn lọc giúp các em tự nâng cao trình độ bản thân. Một số chủ đề của tài liệu này bao gồm: một vài kết quả về đường bậc ba, Số luỹ thừa, Bất đẳng thức của các hàm hyperbolic, Tứ giác điều hoà, Định lý thặng dư Trung hoa và ứng dụng, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, Phương pháp đạo hàm trong chứng minh Bất đẳng thức, Một số ứng dụng của định lý Largrange,...

LTTK.vn

Tài liệu đọc nhiều