Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Với mục đích giúp các bạn học sinh hệ thống và củng cố lại kiến thức môn học, bồi dưỡng các kiến thức theo chuyên đề dựa trên chương trình chuẩn toán lớp 7, giúp các bạn tự tin bước vào các kì thi. Trung tâm Chuyên Toán LTTK thông báo lịch khai giảng của khoá học Bồi dưỡng văn hoá lớp 7 dành cho các học sinh đang theo học chương trình Toán học 7.

- Chương trình giảng dạy:  

Số hữu tỉ và số thực

  • Khái niệm số hữu tỉ và tập hợp
  • Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
  • So sánh các số hữu tỉ
  • Các phép tính trong tập hữu tỉ

Tỉ lệ thức

  • Công thức tỉ số - tỉ lệ thức
  • Các tính chất của tỉ lệ thức
  • Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Số thập phân

  • Định nghĩa số thập phân hữu hạn và vô hạn
  • Chuyển đổi số thập phân hữu hạn thành phân số
  • Chuyển đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Quy tắc làm tròn trong số thập phân

Số thực

  • Biểu diễn số thực hữu tỉ 
  • Biểu diễn số thực vô tỉ
  • So sách các số thực
  • Khái niệm về căn thức

Hàm số và đồ thị

  • Đại lượng tỉ lệ thuận
  • Đại lượng tỉ lệ nghịch
  • Khái niệm hàm số và đồ thị

Biểu thức đại số

  • Khái niệm và giá trị một biểu thức đại số
  • Các phép toán trong đơn thức đồng dạng
  • Các phép toán trong đa thức nhiều biến
  • Nghiệm của một đa thức một biến

Thống kê

  • Thu thập dữ liệu thống kê - Bảng phân phối tần số
  • Phương pháp biểu diễn thống kê qua sơ đồ
  • Số trung bình - Mốt của dấu hiệu

 - Đăng ký:  094 757 2201.

 - Tài tài liệu học tập tại Thư viện trực tuyến LTTK TEZ

LTTK.vn