Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Với mục tiêu giúp các bạn học sinh giỏi có năng khiếu Toán học có điều kiện học nâng cao và chuyên sâu các chương trình khó của bậc THPT, trang bị kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và các kỳ thi Olympic.

- Chương trình giảng dạy:  

Đại số

  • Biểu thức đại số và các ứng dụng liên quan
  • Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình
  • Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất - nhỏ nhất

Hình học

  • Hình học phẳng thuần tuý
  • Hình học phẳng toạ độ
  • Hình không gian cổ điển
  • Hình không gian toạ độ

Giải tích

  • Dãy số - giới hạn - ứng dụng
  • Hàm số, đồ thị của hàm số

Số học

  • Phương trình, hệ phương trình nghiệm nguyên
  • Đồng dư và hệ đồng dư, phép chia hết, phép chia có dư
  • Số chính phương và ứng dụng
  • Phương pháp quy nạp toán học

Tổ hợp

  • Hình học tổ hợp
  • Toán rời rạc
  • Bài toán về phép đếm, tổ hợp, chỉnh hợp
  • Bài toán về đồ thị

Đa thức

  • Đồng nhất đa thức
  • Đa thức hệ số nguyên
  • Đa thức với hệ số thực

Phương trình hàm

  • Phương trình hàm trên tập số nguyên
  • Phương trình hàm trên tập sô hữu tỉ
  • Phương trình hàm trên tập số thực

 - Đăng ký:  094 757 2201.

 - Tài tài liệu học tập tại Thư viện trực tuyến LTTK TEZ

LTTK.vn