Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN

Chương I. Khối đa diện

1. Các khái niệm về khối đa diện
2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Chương II. Mặt nón, mặt trụ, mặc cầu

1. Khái niệm về mặt tròn xoay
2. Tổng quan về mặt cầu

Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian

1. Hệ tọa độ trong không gian
2. Phương trình mặt phẳng
3. Phương trình đường thẳng

LTTK.vn