Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 12 CƠ BẢN

Chương I. Khối đa diện và thể tích của chúng

1. Khái niệm về khối đa diện
2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
3. Khái niệm thể tích của khối đa diện

Chương II. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

1. Khái niệm về mặt tròn xoay
2. Mặt cầu và các vấn đề liên quan

Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian

1. Hệ tọa độ trong không gian
2. Phương trình mặt phẳng
3. Phương trình đường thẳng

LTTK.vn