Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
2. Cực trị của hàm số
3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
4. Đường tiệm cận
5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị 

Chương II. Hàm số mũ và hàm số Logarit

1. Tổng quan về Lũy thừa
2. Kiến thức về Hàm số lũy thừa
3. Tổng quan về Logarit
4. Hàm số mũ và Hàm số logarit
5. Phương trình mũ và phương trình logarit
6. Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit

Chương III. Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

1. Tổng quan về Nguyễn hàm
2. Tổng quan về Tích phân
3. Ứng dụng hình học của Tích phân

Chương IV. Số phức

1. Số phức và biểu diễn hình học của số phức
2. Phép cộng và phép nhân số phức
3. Phép chia số phức
4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

 

LTTK.vn

Tài liệu liên quan