Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 CƠ BẢN

Chương I. Vecto và các vấn đề liên quan

1. Các định nghĩa về vecto
2. Tổng và hiệu của hai vecto
3. Tích của vecto với một số
4. Hệ trục tọa độ

Chương II. Tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng

1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
2. Tích vô hướng của hai vecto
3. Các hệ thức lượng trong tam giác

Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

1. Phương trình đường thẳng
2. Phương trình đường tròn
3. Phương trình đường eclip

 

LTTK.vn