Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 10 CƠ BẢN

Chương I. Vecto

1. Các định nghĩa vecto
2. Tổng và hiệu của hai vecto
3. Tích của một vecto với một số
4. Hệ trục tọa độ

Chương II. Tích vô hướng cảu hai vecto và ứng dụng

1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
2. Tích vô hướng của hai vecto
3. Hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

1. Phương trình tổng quát của đường thẳng
2. Phương trình tham số của đường thẳng
3. Khoảng cách và góc
4. Đường tròn
5. Đường Elip

LTTK.vn