Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 9 TẬP 1

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba.

1. Căn bậc hai
2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức A2=A
3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
5. Bảng căn bậc hai
6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
7. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
8. Căn bậc ba

Chương II. Hàm số bậc nhất

1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm hàm số
2. Hàm số bậc nhất
3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a khác 0)
4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0)

 

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
3. Bảng lượng giác
4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
5. Ứng dụng thực tế của tỉ số lượng giác của góc nhọn

Chương II. Đường tròn

1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
2. Đường kính và dây của đường tròn
3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn
5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

 

LTTK.vn