Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 7 TẬP 2

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Thống kê

1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
3. Biểu đồ
4. Số trung bình cộng

Chương IV. Biểu thức đại số

1. Khái niệm về biểu thức đại số
2. Giá trị của một biểu thức đại số
3. Đơn thức
4. Đơn thức đồng dạng
5. Đa thức
6. Cộng, trừ đa thức
7. Đa thức một biến
8. Cộng, trừ đa thức một biến
9. Nghiệm của đa thức một biến

 

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
5. Tính chất tia phân giác của một góc
6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
9. Tính chất ba đường cao của tam giác

 

LTTK.vn