Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6 TẬP 2

PHẦN SỐ HỌC

Chương III. Phân số

1. Mở rộng khái niệm phân số
2. Phân số bằng nhau
3. Tính chất cơ bản của phân số
4. Rút gọn phân số
5. Quy đồng mẫu nhiều phân số
6. So sánh phân số
7. Phép cộng phân số
8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
9. Phép trừ phân số
10. Phép nhân phân số
11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
12. Phép chia phân số - Luyện tập (trang 43-44)
13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
16. Tìm tỉ số của hai số
17. Biểu đồ phần trăm

 

PHẦN HÌNH HỌC

Chương II. Góc

1. Nửa mặt phẳng
2. Góc
3. Số đo góc
4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz
5. Vẽ góc cho biết số đo
6. Tia phân giác của góc
7. Thực hành đo góc trên mặt đất
8. Đường tròn
9. Tam giác

 

LTTK.vn