Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 1

Chương I. Các số đến 10. Hình vuông. Hình tròn. Hình tam giác

1. Nhiều hơn, ít hơn
2. Hình vuông, hình tròn
3. Hình tam giác
4. Bé hơn và dấu <
5. Lớn hơn và dấu >
6. Bằng nhau và dấu =

Chương II. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10

1. Phép cộng trong phạm vi 3
2. Phép cộng trong phạm vi 4
3. Phép cộng trong phạm vi 5
4. Số 0 trong phép cộng
5. Số 0 trong phép trừ
6. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 6
7. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 7
8. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8
9. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 9
10. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10

Chương III. Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

1. Điểm. Đoạn thẳng
2. Độ dài đoạn thẳng
3. Một chục. Tia số
4. Bài toán có lời văn
5. Giải bài toán có lời văn
6. Xen-ti-mét. Đo độ dài
7. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
8. Các số tròn chục
9. Cộng số tròn chục
10. Trừ số tròn chục
11. Điểm ở trong và điểm bên ngoài một hình
12. Các số có hai chữ số
13. Bảng các số từ 1 đến 100

Chương IV. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100

1. Phép cộng trong phạm vi 100
2. Phép trừ trong phạm vi 100
3. Các ngày trong tuần lễ
4. Đồng hồ. Thời gian
5. Phép cộng và trừ có nhớ trong phạm vi 100

 

LTTK.vn