Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

LTTK cung cấp những kiến thức cơ bản và mở rộng vốn hiểu biết về chương trình Ngữ văn trong chương trình phổ thông. Giúp học sinh và giáo viên tiếp cận, đọc - hiểu để nâng cao chất lượng học và giảng dạy. Với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa để đánh giá trình độ lý thuyết cũng như khả năng ứng dụng các kiến thức được học trong thực hành. Giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá tốt, để các em học tốt hơn môn ngữ văn.

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 12 HỌC KỲ 1

01. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX
02. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
03. Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả
04. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
05. Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
06. Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm
07. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)
08. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
09. Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)
10. Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)
11. Nghị luận về một hiện tượng đời sống
12. Phong cách ngôn ngữ khoa học
13. Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội
14. Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003
15. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
16. Tây tiến (Quang Dũng)
17. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
18. Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 1: Tác giả
19. Luật thơ
20. Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm
21. Phát biểu theo chủ đề
22. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)
23. Đất nước (Nguyễn Đình Thi)
24. Luật thơ (Tiếp theo)
25. Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
26. Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
27. Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)
28. Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
29. Đò lèn (Nguyễn Duy)
30. Thực hành một số phép tu từ cú pháp
31. Sóng (Xuân Quỳnh)
32. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
33. Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
34. Bác ơi! (Tố Hữu)
35. Tự do (P.Ê-luy-a)
36. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
37. Quá trình văn học và phong cách văn học
38. Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)
39. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
40. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
41. Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)
42. Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
43. Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 12 HỌC KỲ 2

01. Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)
02. Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
03. Nhân vật giao tiếp
04. Vợ Nhặt (Kim Lân)
05. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
06. Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
07. Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)
08. Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)
09. Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học
10. Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
11. Thực hành về hàm ý
12. Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)
13. Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
14. Thực hành về hàm ý (tiếp theo)
15. Thuốc (Lỗ Tấn)
16. Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận
17. Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)
18. Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)
19. Diễn đạt trong văn nghị luận
20. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
21. Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)
22. Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
23. Phát biểu tự do
24. Phong cách ngôn ngữ hành chính
25. Văn bản tổng kết
26. Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
27. Ôn tập phần làm văn
28. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
29. Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ
30. Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2

Theo LTTK