Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC GIẢI BÀI TẬP LỊCH SỬ 6

Mở đầu

Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử
Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử

Phần 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Bài 3: Xã hội nguyên thủy
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông
Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây
Bài 6: Văn hóa cổ đại
Bài 7: Ôn tập

Phần 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X

Chương I: Buổi đầu lịch sử nước ta

Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nươc ta
Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Chương II: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc

Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
Bài 11: Những chuyển biến về xã hội
Bài 12: Nước Văn Lang
Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
Bài 14: Nước Âu Lạc
Bài 15: Nươc Âu Lạc (tiếp theo)
Bài 16: Ôn tập chương I và II

Chương III: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI)
Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)
Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)
Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX
Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX
Bài 25: Ôn tập chương III

Chương IV: Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X

Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Bài 28: Ôn tập

LTTK.vn