Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Nhằm hỗ trợ các em học sinh khối 10 thêm nguồn tham khảo học tốt môn Ngữ văn, LTTK xin cung cấp cho các em các bài soạn chi tiết cho từng bài một để giáo viên và học sinh có thể tham khảo thêm để học tập tốt hơn. Các bài soạn văn được LTTK rút gọn xúc tích với những ý chính dễ hiểu và dễ nhớ nhằm giúp học sinh tiếp theo bài học nhanh chóng và hiệu quả hơn.

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 10 HỌC KỲ 1

01. Tổng quan văn học Việt Nam
02. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
03. Khái quát văn học dân gian Việt Nam
04. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
05. Văn bản
06. Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)
07. Chiến thắng Mtao-Mxây
08. Văn bản (Tiếp theo)
09. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
10. Lập dàn ý bài văn tự sự
11. Uy-Lít-Xơ trở về
12. Ra-Ma buộc tội
13. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
14. Tấm Cám
15. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
16. Tam đại con gà
17. Nhưng nó phải bằng hai mày
18. Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự
19. Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa
20. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
21. Ca dao hài hước
22. Lời tiễn dặn
23. Luyện viết đoạn văn tự sự
24. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
25. Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX
26. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
27. Tỏ lòng (Thuật hoài)
28. Cảnh ngày hè - Nguyễn Trãi
29. Tóm tắt văn bản tự sự
30. Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự
31. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
32. Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm
33. Độc "Tiểu thanh ký" - Nguyễn Du
34. Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
35. Vận nước
36. Cáo bệnh, bảo mọi người
37. Hứng trở về
38. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
39. Cảm xúc mùa thu
40. Trình bày về một vấn đề
41. Lập kế hoạch cá nhân
42. Thơ Hai-kư của Ba-sô
43. Lầu Hoàng Hạc - Thôi Hiệu
44. Nỗi oan của người phòng khuê
45. Khe chim kêu - Vương Duy
46. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
47. Lập dàn ý bài văn thuyết minh

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 10 HỌC KỲ 2

01. Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
02. Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi
03. Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh
04. Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm
05. Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
06. Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)
07. Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)
08. Khái quát lịch sử tiếng Việt
09. Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)
10. Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)
11. Phương pháp thuyết minh
12. Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh
13. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
14. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
15. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
16. Tóm tắt văn bản thuyết minh
17. Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)
18. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)
19. Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học
20. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn)
21. Lập dàn ý bài văn nghị luận
22. Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du
23. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
24. Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên
25. Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình
26. Lập luận trong văn nghị luận
27. Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)
28. Thề nguyền (trích Truyện Kiều)
29. Văn bản văn học
30. Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
31. Nội dung và hình thức của văn bản văn học
32. Các thao tác nghị luận
33. Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận
34. Ôn tập phần Tiếng Việt
35. Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
36. Viết quảng cáo
37. Tổng kết phần văn học
38. Ôn tập phần làm văn

Theo LTTK