Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Nhằm giúp các em học sinh lớp 8 có nhiều cơ hội tiếp xúc với các phương pháp học tốt ngữ văn, LTTK đã khái quát toàn bộ kiến thức trong chương trình văn học lớp 8 với đúc kết xúc tích và dễ hiểu để gửi đến các em những bài học thật phong phú và bổ ích. Hi vọng đây sẽ là một kênh thông tin đầy đủ và chính xác nhất hỗ quá trình học tập của em ngày một tốt hơn.

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 8 HỌC KỲ 1

01. Tôi đi học
02. Cấp độ khái quát nghĩa của từ
03. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
04. Trong lòng mẹ
05. Trường từ vựng
06. Bố cục của văn bản
07. Tức nước vỡ bờ
08. Xây dựng đoạn văn trong văn bản
09. Lão Hạc
10. Từ tượng hình, từ tượng thanh
11. Liên kết các đoạn văn trong văn bản
12. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
13. Tóm tắt văn bản tự sự
14. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
15. Cô bé bán diêm
16. Trợ từ, thán từ
17. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
18. Đánh nhau với cối xay gió
19. Tình thái từ
20. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
21. Chiếc lá cuối cùng
22. Chương trình địa phương (phần tiếng việt)
23. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
24. Hai cây phong
25. Nói quá
26. Ôn tập truyện kí Việt Nam
27. Thông tin về ngày trái đất năm 2000
28. Nói giảm nói tránh
29. Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
30. Câu ghép
31. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
32. Ôn dịch thuốc lá
33. Câu ghép (tiếp theo)
34. Phương pháp thuyết minh
35. Bài toán dân số
36. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
37. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
38. Dấu ngoặc kép
39. Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng
40. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
41. Đập đá ở Côn Lôn
42. Ôn luyện về dấu câu
43. Thuyết minh về một thể loại văn học
44. Muốn làm thằng cuội
45. Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt
46. Hai chữ nước nhà
47. Làm thơ bảy chữ

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 8 HỌC KỲ 2

01. Nhớ rừng
02. Ông đồ
03. Câu nghi vấn
04. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
05. Quê hương
06. Khi con tu hú
07. Câu nghi vấn (tiếp theo)
08. Thuyết minh về một phương pháp cách làm
09. Tức cảnh Pắc Bó
10. Câu cầu khiến
11. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
12. Ôn tập về văn bản thuyết minh
13. Ngắm trăng
14. Đi đường (Tẩu lộ)
15. Câu cảm thán
16. Câu trần thuật
17. Thiên đô chiếu
18. Câu phủ định
19. Chương trình địa phương (phần văn)
20. Hịch tướng sĩ
21. Hành động nói
22. Nước Đại Việt ta
23. Hành động nói tiếp theo
24. Ôn tập về luận điểm
25. Bàn về phép học
26. Viết đoạn văn trình bày luận điểm
27. Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
28. Thuế máu
29. Hội thoại
30. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
31. Đi bộ ngao du
32. Hội thoại (tiếp theo)
33. Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
34. Lựa chọn trật tự từ trong câu
35. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
36. Ông Giuốc-Đanh mặc lễ phục
37. Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu
38. Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
39. Chương trình địa phương (phần văn)
40. Chữa lỗi diễn đạt
41. Tổng kết phần văn
42. Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt
43. Văn bản tường trình
44. Luyện tập về văn bản tường trình
45. Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo)
46. Văn bản thông báo
47. Tổng kết phần văn (tiếp theo)
48. Chương trình địa phương (phần tiếng việt)
49. Tổng kết phần văn (tiếp theo)
50. Luyện tập làm văn bản thông báo
51. Ôn tập phần làm văn

Theo LTTK