Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 có nhiều cơ hội tiếp xúc với các phương pháp học tốt ngữ văn, LTTK đã khái quát toàn bộ kiến thức trong chương trình văn học lớp 7 với đúc kết xúc tích và dễ hiểu để gửi đến các em những bài học thật phong phú và bổ ích. Hi vọng đây sẽ là một kênh thông tin đầy đủ và chính xác nhất hỗ quá trình học tập của em ngày một tốt hơn.

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 7 HỌC KỲ 1

01. Cổng trường mở ra
02. Mẹ tôi
03. Từ ghép
04. Liên kết trong văn bản
05. Cuộc chia tay của những con búp bê
06. Bố cục trong văn bản
07. Mạch lạc trong văn bản
08. Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình
09. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
10. Từ láy
11. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả
12. Quá trình tạo lập văn bản
13. Những câu hát than thân
14. Những câu hát châm biếm
15. Đại từ
16. Luyện tập tạo lập văn bản
17. Sông núi nước Nam
18. Phò giá về kinh
19. Từ hán việt
20. Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
21. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
22. Bài ca Côn Sơn
23. Từ hán việt (tiếp theo)
24. Đặc điểm của văn bản biểu cảm
25. Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
26. Sau phút chia li
27. Bánh trôi nước
28. Quan hệ từ
29. Luyện tập cách làm văn biểu cảm
30. Qua đèo ngang
31. Bạn đến chơi nhà
32. Chữa lỗi về quan hệ từ
33. Xa ngắm thác núi Lư
34. Từ đồng nghĩa
35. Cách lập ý của bài văn biểu cảm
36. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
37. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
38. Từ trái nghĩa
39. Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người
40. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
41. Từ đồng âm
42. Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
43. Cảnh khuya, Rằm tháng giêng
44. Thành ngữ
45. Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học
46. Tiếng gà trưa
47. Điệp ngữ
48. Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
49. Làm thơ lục bát
50. Một thứ quà của lúa non: Cốm
51. Chơi chữ
52. Chuẩn mực sử dụng từ
53. Ôn tập văn biểu cảm
54. Sài Gòn tôi yêu
55. Mùa xuân của tôi
56. Ôn tập tác phẩm trữ tình
57. Ôn tập phần tiếng việt
58. Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
59. Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)
60. Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

HƯỚNG DẪN SOẠN VĂN LỚP 7 HỌC KỲ 2

01. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
02. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
03. Tìm hiểu chung về văn nghị luận
04. Tục ngữ về con người và xã hội
05. Rút gọn câu
06. Đặc điểm của văn bản nghị luận
07. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
08. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
09. Câu đặc biệt
10. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
11. Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
12. Sự giàu đẹp của tiếng việt
13. Trạng ngữ
14. Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
15. Thêm trạng ngữ cho câu
16. Cách làm văn lập luận chứng minh
17. Luyện tập lập luận chứng minh
18. Đức tính giản dị của Bác Hồ
19. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
20. Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh
21. Ý nghĩa của văn chương
22. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
23. Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
24. Ôn tập văn nghị luận
25. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
26. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
27. Sống chết mặc bay
28. Cách làm bài văn lập luận giải thích
29. Luyện tập lập luận giải thích
30. Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích
31. Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
32. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
33. Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề
34. Ca Huế trên sông Hương
35. Liệt kê
36. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
37. Quan Âm Thị Kính
38. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
39. Văn bản đề nghị
40. Ôn tập phần văn
41. Dấu gạch ngang
42. Văn bản báo cáo
43. Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2
44. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
45. Ôn tập về phần tập làm văn
46. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

Theo LTTK