Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Trọng tâm của chương trình Địa lí 11 là Địa lí kinh tế - xã hội thế giới. Chương trình được chia theo các đơn vị kiến thức lớn, bám sát sách giáo khoa và gồm hai nội dung lớn:

 • Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới giúp học sinh biết được khái quát đặc điểm của nền kinh tế thế giới; các vấn đề mang tính toàn cầu; một số vấn đề của châu lục và khu vực;…
 • Địa lí khu vực và quốc gia giới thiệu và cung cấp kiến thức về các tổ chức kinh tế tiêu biểu như Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); các nền kinh tế tiêu biểu của thế giới như Hoa Kì, Liên Bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc,…

Bên cạnh việc giúp học sinh có cái nhìn khái quát về bức tranh kinh tế - xã hội của thế giới, đặc điểm của các nền kinh tế tiêu biểu, Địa lí 11 tiếp tục củng cố và rèn luyện cho học sinh các kĩ năng quan trọng như đọc bản đồ, vẽ và nhận xét biểu đồ, phân tích hình ảnh, sơ đồ, nhận xét bảng số liệu,... Ngoài ra, những nội dung của chương trình Địa lí 11 sẽ giúp học sinh có thái độ đúng đắn trước các hiện tượng kinh tế - xã hội của một số quốc gia, khu vực, quan tâm đến những vấn đề như dân số, môi trường,...

MỤC LỤC GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÝ 11

A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu

Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

 • Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
 • Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
 • Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

 

B - ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

 • Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
 • Tiết 2: Kinh tế
 • Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

 • Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới
 • Tiết 2: EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
 • Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
 • Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức

Bài 8: Liên bang Nga

 • Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội
 • Tiết 2: Kinh tế
 • Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Bài 9: Nhật Bản

 • Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
 • Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
 • Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

 • Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế
 • Tiết 2: Kinh tế
 • Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

 • Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
 • Tiết 2: Kinh tế
 • Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
 • Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Bài 12: Ô-xtrây-li-a

 • Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a
 • Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a

Theo LTTK