Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Mở đầu chương trình Địa lí Trung học Phổ thông là những kiến thức khái quát về các sự vật – hiện tượng của tự nhiên và kinh tế - xã hội trên thế giới. Chương trình Địa lí 10 được xây dựng trên hai nội dung chính là Địa lí tự nhiên và Địa lí kinh tế - xã hội; thể hiện một cách khoa học, đầy đủ và sinh động thông qua các bài giảng thú vị và gần gũi với đời sống thường ngày.

  • Phần Địa lí tự nhiên: Học sinh sẽ được tìm hiểu kiến thức về bản đồ, Vũ trụ, các hệ quả sự vận động của Trái Đất, cấu tạo bên trong Trái Đất và đặc điểm các quyển, các quy luật của lớp vỏ địa lí.
  • Phần Địa lí kinh tế - xã hội: cung cấp những kiến thức chung về dân cư như dân số, phân bố dân cư và các hình thức quần cư; các loại hình tổ chức sản xuất phổ biến trên thế giới (nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, thương mại,...), cuối cùng là mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển bền vững.

Các video bài giảng được xây dựng dựa trên nội dung Sách giáo khoa, cùng với các hình ảnh minh họa dễ hiểu, các clip và mô phỏng đặc sắc sẽ giúp học sinh dễ dàng lĩnh hội tri thức và hứng thú với môn học hơn. Ngoài ra, các bài thực hành kĩ năng biểu đồ cột, biểu đồ đường sẽ giúp học sinh rèn luyện kĩ năng nhận dạng, vẽ, nhận xét biểu đồ một cách nhanh chóng và khoa học.

Để học tốt môn Địa lí 10, học sinh cần nắm vững các nội dung cơ bản của chương trình như bản đồ, vũ trụ, các thành phần tự nhiên, dân cư và kinh tế - xã hội; củng cố và rèn luyện tốt các kĩ năng quan trọng như đọc bản đồ, vẽ và nhận xét biểu đồ, phân tích hình ảnh - sơ đồ, nhận xét bảng số liệu,...

Sau khi tìm hiểu về Địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội, học sinh cần có thái độ tích cực, hành động ý nghĩa và nhận thức đúng đắn về môi trường, con người và sự phát triển của kinh tế thế giới.

MỤC LỤC GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÝ 10

Chương I: BẢN ĐỒ

Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

 

Chương II: VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

 

Chương III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT

Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)

Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển

Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất

 

Chương IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

 

Chương V: ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Bài 23: Cơ cấu dân số

Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân nố dân cư thế giới

 

Chương VI: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

 

Chương VII: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt

Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi

Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

 

Chương VIII: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

Bài 31: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp

Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp)

Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

 

Chương IX: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải

Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma

Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc

Bài 40: Địa lí ngành thương mại

 

Chương X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Theo LTTK