Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Hướng dẫn học tốt Địa lí lớp 8 do LTTK biên soạn sẽ có các phần chính là:

  • Câu hỏi tự luận, gắn với các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của từng bài. Bài tập dạng trắc nghiệm và tự luận, có mức độ trung bình đến khó.
  • Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm

Các vấn đề được trình bày ngắn gọn, rõ ràng nhằm giúp các em dễ ghi nhớ, dễ hiểu.

MỤC LỤC GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÝ 8

 

XI. CHÂU Á

Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Bài 2: Khí hậu châu Á

Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

 

XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC

Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Bài 21: Con người và môi trường địa lí

Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người

 

XIII. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình

Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Bài 39: Đặc điểm chung của tài nguyê Việt Nam

Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương

Theo LTTK