Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Cuốn sách Học Tốt Địa Lí Lớp 7 là tài liệu tham khảo, được biên soạn theo chương trình và nội dung SGK Địa lí lớp 7, với mục đích giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và tự kiểm tra việc học tập của mình. Nội dung của tài liệu này bám sát các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của chương trình Địa lí lớp 7, gồm:

  • Câu hỏi tự luận
  • Câu hỏi trắc nghiệm
  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc học tập tốt môn Địa lí của các em học sinh lớp 7.

MỤC LỤC GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÝ 7

PHẦN 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

Bài 1: Dân số

Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Bài 3: Quần cư. Đô thị hóa

Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

 

PHẦN HAI: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ

Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Bài 6: Môi trường nhiệt đới

Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Bài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóng

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa (tiếp theo)

Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Bài 19: Môi trường hoang mạc

Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

Bài 21: Môi trường đới lạnh

Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

Bài 23: Môi trường vùng núi

Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng

Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Bài 30: Kinh tế châu Phi

Bài 31: Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

Bài 32: Các khu vực châu Phi

Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Bài 35: Khái quát châu Mĩ

Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ

Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"

Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sường đông và sường tây của dãy núi An-đet

Bài 47: Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Bài 51: Thiên nhiên châu Âu

Bài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

Bài 55: Kinh tế châu Âu

Bài 56: Khu vực Bắc Âu

Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu

Bài 58: Khu vực Nam Âu

Bài 59: Khu vực Đông Âu

Bài 60: Liên minh Châu Âu

Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Theo LTTK