Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Cuốn sách Học Tốt Địa Lí Lớp 6 giúp các em học sinh tiếp thu và vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 6. Học Tốt Địa Lí Lớp 6 là tài liệu tham khảo dành cho học sinh ôn tập ở nhà, nội dung gồm: Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi được biên soạn bám sát với những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của các bài trong SGK, với mức độ từ dễ đến khó. Tài liệu tham khảo này góp phần tích cực vào việc học tốt Địa lí lớp 6 của các em học sinh.

MỤC LỤC GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÝ 6

Chương I: Trái Đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

 

Chương II: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 17: Lớp vỏ khí

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

Bài 23: Sông và hồ

Bài 24: Biển và đại dương

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Theo LTTK