Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Như các em đã biết, kiến thức lý thuyết và kỹ năng làm bài là hai thứ rất quan trọng để chinh phục một kỳ thi nào đó. Số phức chính là một trong những chuyên đề như vậy, LTTK hôm nay sẽ cung cấp cho các em những kỹ năng giải nhanh bằng máy tính cầm tay cùng với tổng ôn chuyên đề này với toàn bộ lý thuyết và các dạng bài tập thường xuất hiện để mỗi em rà soát lại kiến thiến của mình và bổ sung nếu thấy thiếu xót.

LTTK.vn

Tài liệu đọc nhiều