Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Đề thi thử Môn Vật lý của Trung Tâm Luyện Thi THỦ KHOA lần thứ 5. Đề gồm nhiều kiến thức tập trụng ở các chương Dao động cơ, Sóng cơ, Dao động và Sóng điện tử, Điện xoay chiều và sóng ánh sáng. Các em cùng tham khảo và hãy làm thử xem khả năng của mình hiện tại như thế nào nhé!

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

 

LTTK.vn