Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Tổ hợp - Xác suất là một trong những chuyên đề không quá khó những cần ở người học một tư duy tương đối tốt. Ngoài ra nắm vững các kỹ năng biến đổi và hiểu kỹ lý thuyết là một trong những điều kiện tiên quyết để học giỏi chuyên đề này. Bài giảng Tổ hợp xác suất của thầy Lê Bá Trần Phương là một trong những khoá học online chất lượng giải quyết được điều đó và rất thích hợp cho các em tự học và nghiên cứu tại nhà.

Nội dung khoá học:

- Hai quy tắc đếm cơ bản
- Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
- Bài tập ứng dụng và luyện tập
- Nhị thức Niu tơn và ứng dụng
- Ôn tập tổng hợp và giải bài tập

Link: Bài giảng Tổ hợp - Xác suất của thầy Lê Bá Trần Phương

LTTK.vn

Tài liệu đọc nhiều