Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

LTTK Education xin giới thiệu đến tất các thầy cô và các em Bộ giáo trình THPT đê thầy cô và các em có thể dạy và học với dầy đủ các chuyên đề, dạng toán và phương pháp giải được LTTK liệt kê rất chi tiết trong từng tài liệu của chúng tôi đảm bảo chất lượng, mang đến cho các thầy cô và các em một bộ giáo trình tốt nhất với phong cách học học thi trắc nghiệm như hiện nay. Đây cũng sẽ là một bộ tài liệu Word tuyệt vời cho các thầy cô dùng nó để giảng dạy mà tiết kiệm được rất nhiều công sức biên soạn. LTTK Education luôn mong muốn mang đến những kiến thức bổ ích nhất và dễ tiếp thu nhất cho tất cả các em học sinh ở khắp mọi miền.

NHẤN VÀO ICON ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Bộ tài liệu chuyên đề lớp 10:

- Chủ đề 1. Mệnh đề và Tập hợp

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 3. Phương trình và Hệ phương trình

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 4. Bất đẳng thức và Bất phương trình

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 5. Lượng giác và các vấn đề liên quan

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 6. Vecto và các vấn đề liên quan quan

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 7. Tích vô hướng hai vecto và ứng dụng

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 8. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

Bộ tài liệu chuyên đề lớp 11:

- Chủ đề 1. Lượng giác

Bộ 1: Lý thuyết - Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 2. Tổ hợp xác suất

Bộ 1: Lý thuyết - Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 3. Dãy số

Bộ 1: Lý thuyết - Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 4. Giới hạn

Bộ 1: Lý thuyết - Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 5. Đạo hàm

Bộ 1: Lý thuyết - Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 6. Phép biến hình

Bộ 1: Lý thuyết - Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 7. Quan hệ song song

Bộ 1: Lý thuyết - Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 8. Vecto trong không gian

Bộ 1: Lý thuyết - Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

Bộ tài liệu chuyên đề lớp 12:

- Chủ đề 1. Hàm số và ứng dụng

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 2. Hàm số luỹ thừa - mũ - logarit

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 3. Nguyên hàm và Tích phân

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 4. Số phức và ứng dụng

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 5. Khối đa diện

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 6. Khối tròn xoay

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm

- Chủ đề 7. Hình học giải tích trong không gian

Bộ 1: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm
Bộ 2: Lý thuyết và Bài tập - Hướng dẫn giải trắc nghiệm


Chuyên đề nâng cao dành cho học sinh khá giỏi THPT:

- Chuyên đề 01. Tính đơn điệu và cực trị: Xem tài liệu

- Chuyên đề 02. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: Xem tài liệu

- Chuyên đề 03. Bài toán liên quan đề đồ thị: Xem tài liệu

- Chuyên đề 04. Hàm số mũ và Logarit: Xem tài liệu

- Chuyên đề 05. Phương trình mũ và Logarit: Xem tài liệu

- Chuyên đề 06. Bất đẳng thức và GTLN-GTNN: Xem tài liệu

- Chuyên đề 07. Nguyên hàm của hàm hữu tỉ và lượng giác: Xem tài liệu

- Chuyên đề 08. Nguyên hàm của hàm vô tỉ và Logarit: Xem tài liệu

- Chuyên đề 09. Ứng dụng của tích phân: Xem tài liệu

- Chuyên đề 10. Số phức và ứng dụng: Xem tài liệu

- Chuyên đề 11. Phép biến hình trong không gian: Xem tài liệu

- Chuyên đề 12. Khối đa diện và lăng trụ: Xem tài liệu

- Chuyên đề 13. Khối tứ diện và khối chóp: Xem tài liệu

- Chuyên đề 14. Khối tròn xoay: Xem tài liệu

- Chuyên đề 15. Toạ độ không gian: Xem tài liệu

- Chuyên đề 16. Phương trình đường và mặt phẳng: Xem tài liệu

- Chuyên đề 17. Lý thuyết số: Xem tài liệu

- Chuyên đề 18. Phương trình hàm: Xem tài liệu

- Chuyên đề 19. Nghiệm của đa thức: Xem tài liệu

- Chuyên đề 20. Tổ hợp và rời rạc: Xem tài liệu

Theo LTTK

Tài liệu đọc nhiều