Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Cuốn sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập hai thuộc bộ sách Nâng cao và phát triển Toán bậc Trung học cơ sở, nhằm giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu đào sâu nghiên cứu vẻ đẹp của Toán học. Cuốn sách bao gồm 2 phần: Đại số và Hình học. Phần Đại số bao gồm các chuyên đề: Chia tỉ lệ, Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn, Bất đẳng thức, Giá trị tuyệt đối của một số. Phần Hình học bao gồm các chuyên đề: Mệnh đề thuận, đảo, phản, phản đảo, Đặc biệt hoá, Tổng quát hoá.

LTTK.vn