Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Cuốn sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập hai thuộc bộ sách Nâng cao và phát triển Toán bậc Trung học cơ sở, nhằm giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu đào sâu nghiên cứu vẻ đẹp của Toán học. Cuốn sách bao gồm 2 phần: Đại số và Hình học. Phần Đại số bao gồm các chuyên đề: Bài toán số tự nhiên và số nguyên, Dãy số viết theo quy luật, Đếm số, Sơ lược về tập hợp, Tìm chữ số tận cùng của một luỹ thừa, Hệ ghi số với cơ số tuỳ ý, Một số vấn đề về lịch sử số nguyên tố, Tính chất chia hết, Bội và ước, Số chính phương. Phần Hình học bao gồm các chuyên đề: Tính số điểm, số đoạn thẳng, số đường thẳng.

LTTK.vn