Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

LTTK xin giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập các phương pháp giải các bài Bất đẳng thức được trình bày cụ thể và chi tiết. Mong rằng bộ tài liệu này sẽ giúp các bạn có "chiếm lĩnh" được chuyên đề được xem là rất khó "xơi" này.

Danh sách các tài liệu bạn có thể download theo link bên dưới !

 1. Tuyển tập 300 bài BĐT hay và khó
 2. Bất đẳng thức Schur và ứng dụng
 3. Bất đẳng thức BCS và ứng dụng
 4. Bất đẳng thức Cauchy-Schawar dạng Engel
 5. Bất đẳng thức Karamata và ứng dụng
 6. Phương pháp Cauchy ngược dấu
 7. Kỹ thuật sử dụng BĐT phụ để CM BĐT
 8. Đề tài nghiên cứu PP CM BĐT - chuyên Quảng Bình
 9. Phương pháp Dồn biến cổ điển - VQBC
 10. Dùng hàm lồi để CM BĐT - NTT
 11. Dùng lượng giác để chứng minh BĐT
 12. Kỹ thuật chiếm lĩnh BĐT - Anh Khoa
 13. Kỹ thuật cộng mẫu số engel của BĐT Chebychev
 14. Kỹ thuật tách Bình phương hoán vị
 15. Kỹ thuật sử dụng yếu tố ít nhất - VQBC
 16. Phương pháp dồn biến - Phan Thành Việt
 17. Phương pháp GLA - Bùi Việt Anh
 18. Phương pháp pqr và Schur - Võ Thành Văn
 19. Phương pháp S-S và BĐT Schur
 20. Phương pháp chuyển vị - VQBC
 21. Phương pháp chứng minh BĐT bằng ABC - Nguyễn Anh Cường
 22. Phương pháp hệ số bất định UCT
 23. Phương pháp nhân tử Largrange - Trần Trung Kiên
 24. Phương pháp Abel dùng để chứng minh BĐT
 25. Sáng tạo BĐT - Phạm Kim Hùng
 26. SID-theorem - Phạm Kim Hùng
 27. Sử dụng AM-GM chứng minh BĐT- VQBC
 28. Sử dụng tính đẳng cấp trong CM BĐT

Tài liệu liên quan