Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

(T021) Phương trình và hệ phương trình được xem là một trong những chuyên đề gây nhiều khó khăn cho các học sinh tiếp cận với nó. Với những phương trình, bất phương trình và hệ phương trình có độ phức tạp lớn như hiện nay thì sự trợ giúp của chiếc máy tính bỏ túi là một điều vô cung cần thiết và hữu hiệu đặc biệt trong các kỳ thi mà thời gian có giới hạn. Hôm nay, Trung tâm LTTK.vn xin giới thiệu với bạn đọc tuyển tập các bài toán mẫu sử dụng kỹ thuật phân tích bằng máy tính Casio này do thầy Châu Thanh Hải ở Huế chủ biên.

LTTK.vn

Tài liệu liên quan