Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

(T032) Chuyên đề dãy số là một trong những chuyên đề khá khó với Học sinh THPT phổ thông, đặc biệt là những phần dành riêng cho các học sinh chuyên Toán. Tìm công thức tổng quát của dãy số là một trong những kỹ thuật cơ bản cần phải biết của hầu hết các học sinh đã quyết tâm chinh phục chuyên đề Dãy số này. Phương pháp sai phân của tác giác Mai Xuân Việt là một trong những phương pháp hiệu quả nhất tìm Công thức Tổng quát của dãy số có dạng nhất định. Hy vọng tài liệu sẽ có ích với các em đam mê trong lĩnh vực này.

 

LTTK.vn