Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

(T034) Thông thường khi sử dụng Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để chứng minh các bất đẳng thức đối xứng (hoặc hoán vị), ta luôn cố gắng đánh giá sao cho tính đối xứng (hoặc hoán vị) của chúng vẫn được giữ nguyên sau bước đánh giá, rồi từ đó tiếp tục đánh giá tiếp để hoàn tất phép chứng minh. Và đó chính là nguyên lý cơ bản của kỹ thuật sử dụng "yếu tố ít nhất" để chứng minh Bất đẳng thức. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hay về Bất đẳng thức dành cho bạn đọc yêu toán.

 

  

LTTK.vn

Tài liệu liên quan