Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

Tài liệu này trình bày các kiến thức cơ sở của giải thích hiện đại từ những khái niệm ban đầu của không gian meetric, không gian tô-pô, lí thuyết độ đo và tích phân Lebesgue. Qua thực tế và kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi chọn những nội dung tối thiểu về giải tích cho sinh viên Khoa Toán ở các trường ĐHSP và ĐHKH cho dù về sau sinh viên đó trở thành giáo viên hay và cán bộ nghiên cứu ở các ngành khác nhau. Đặc thù của phần kiến thức này là nặng về suy luận trừu tượng, lí thuyết, khác với phần giải tích cổ điển, thường tập tập trung cho các phần kỹ năng tính toán biến đổi.

LTTK.vn