Bài 8: Sống chan hòa với mọi người - GDCD 6

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm
  1. Đọc truyện: “Bác Hồ với mọi người".

  Gợi ý trả lời câu hỏi:

  a) Trong truyện trên, những cử chỉ, lời nói nào của Bác Hồ chứng tỏ Bác sống chan hòa, quan tâm đến mọi người?
  • Bác mời cụ ngồi, hỏi thăm gia đình và bà con địa phương
  • Mời cụ ăn cơm trưa, để cụ nghỉ ngơi, đến chiều truyền đạt lại những ý chính bài nói chuyện của Bác.
  • Chuẩn bị đưa xe cụ về.
  b) Thế nào là sống chan hòa với mọi người?
  • Sống chan hòa với mọi người là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích.
  c) Vì sao học sinh cần sống chan hòa với mọi người. Biết sống chan hòa với mọi người thì có lợi gì?
  • Học sinh cần sống chan hòa với mọi người là vì: Sống chan hòa mới xây dựng được tập thể hòa hợp, mọi người sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến của mọi người.
  • Học sinh sống chan hòa sẽ rất có ích, nó sẽ tự đánh giá, tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của cộng đồng
  2. Nội dung bài học:

  * Khái niệm:
  • Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích.
  * Ý nghĩa:
  • Sống chan hòa được mọi người quý mến và giúp đỡ, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Bài tập a: Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những hành vi thể hiện việc sống chan hòa với mọi người.
  • Cởi mở, vui vẻ
  • Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn
  • Tham gia tích cực họa động do lớp, Đội tổ chức
  • Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh.
  • Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng
  • Khi chỉ định, mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười.
  • Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp.
  Hướng dẫn giải:
  Những việc làm và hành động thể hiện sống chan hòa với mọi người:

  • Cởi mở, vui vẻ
  • Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn
  • Tham gia tích cực họa động do lớp, Đội tổ chức
  • Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh.
  • Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp.
  Bài tập b: Tìm những biểu hiện sống chan hòa và chưa biết sống chan hòa?

  Hướng dẫn giải:
  Những biểu hiện sống chan hòa:

  • Vui vẻ với mọi người
  • Cởi mở trò chuyện, tâm sự với các thành viên trong gia đình
  • Hăng hái phát biểu ý kiến, quan điểm của mình
  • Chia sẻ, tâm sự với bạn bè, giúp đỡ nhau cùng học tập
  • Tham gia tích cực các hoạt động tập thể có ích.
  Những biểu hiện chưa biết sống chan hòa:

  • Miễn cưỡng, từ chối những hoạt động tập thể.
  • Luôn sống khép mình, không chơi với người khác
  • Ít khi quan tâm đến người khác
  • Trong học tập dù biết cũng im lặng, không có ý thức xây dựng bài học.
  Bài tập c: Để sống chan hòa với mọi người, em cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?
  Hướng dẫn giải:
  Để sống chan hòa với mọi người, em cần phải học tập, rèn luyện:

  • Luôn sống vui vẻ, cởi mở với mọi người trong gia đình và bạn bè.
  • Phải biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
  • Tham gia tích cực các hoạt động của lớp cũng như của trường.
  • Luôn gần gũi với bạn bè.
  Bài tập d: Em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hòa với mọi người?

  Hướng dẫn giải:
  Tấm gương sống chan hòa với mọi người đó chính là Bác Hồ. Bởi vì:

  • Bác luôn quan tâm, chia sẻ với người khác
  • Luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác
  • Bác luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình.
  • Bác luôn coi mọi người như là những người thân trong gia đình của mình, không tạo khoảng cách, không xa lạ….