Bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng của thầy Trần Quốc Dũng. Mời bạn đọc tham khảo.

  Tài liệu gồm 10 trang tuyển tập 128 bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, có đáp án.

  + Phần 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình
  + Phần 2: Phép đối xứng trục
  + Phần 3: Phép quay và phép đối xứng tâm
  + Phần 4: Phép vị tự
  + Phần 5: Phép đồng dạng

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU