Bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 16/4/19
   

  Các file đính kèm:

  • 01.png
   01.png
   Kích thước:
   118.5 KB
   Đọc:
   18
  • 02.png
   02.png
   Kích thước:
   104.9 KB
   Đọc:
   16
  • 03.png
   03.png
   Kích thước:
   109.6 KB
   Đọc:
   18
  • 04.png
   04.png
   Kích thước:
   106.3 KB
   Đọc:
   18
  • 05.png
   05.png
   Kích thước:
   124.4 KB
   Đọc:
   16
  • 06.png
   06.png
   Kích thước:
   118.3 KB
   Đọc:
   17
  • 07.png
   07.png
   Kích thước:
   128.9 KB
   Đọc:
   18
  • 08.png
   08.png
   Kích thước:
   229.6 KB
   Đọc:
   18
  • 09.png
   09.png
   Kích thước:
   204.4 KB
   Đọc:
   18
  • 10.png
   10.png
   Kích thước:
   97.7 KB
   Đọc:
   17