Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B.
  A
  B
  a) Chỉ các loài vật:
  - Có tiếng bắt đầu bằng ch
  - Có tiếng bắt đầu bằng tr
  b) Chỉ vật hay việc:
  - Có tiếng chứa vần uốt
  - Có tiếng chứa vần uổc
  - chích chòe, chèo bẻo, chiền chiện (sơn ca), châu chấu, chìa vôi, chẫu chuộc, cá chuối...
  - cá trê, cá trôi, cá trắm, con trâu, con trùn...
  - cái suốt, máy tuốt, cây cau, thẳng đuột, con chuột, nuốt, vuốt...
  - cái cuốc, nồi luộc, đánh cuộc, buộc, viên thuốc, thuộc lòng, chuộc tội, bó đuốc...

  Câu 2. Ghi lời giải các câu đố sau vào chỗ trống:

  a) Tiếng có âm ch hoặc tr:
  “ Chân gì ở tít tắp xa
  Gọi là chân đấy nhưng mà không chân?”
  (Chân trời) *
  b) Tiếng có vần uốc hoặc uốt
  “ Cái sắc - để uống hoặc tiêm
  Thay sắc bằng nặng - là em nhớ bài”. *
  (Thuốc - Thuộc (bài))