Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hà Nội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hà Nội

  Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hà Nội được biên soạn theo hình thức tự luận, đề gồm 1 trang với 5 câu hỏi, học sinh làm bài trong thời gian 180 phút, kỳ thi được tổ chức ngày 14/9/2018.

  Trích dẫn đề thi chọn học sinh giỏi Lịch sử 12 THPT năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Hà Nội:
  + Khái quát công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ từ sau khi giành độc lập đến năm 2000. Em có nhận xét gì về công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân Ấn Độ?
  + Phân tích những nhân tố tác động đến sự xuất hiện của khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
  + Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc, hãy làm rõ: Trong cuộc kháng chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884), nhân dân ta luôn chủ động chiến đấu với tinh thần anh dũng, kiên quyết.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪