Đề thi KSCĐ Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi Khảo sát chuyên đề Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

  Vừa qua, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) dành cho học sinh khối 12, và đây, LTTK Tez xin giới thiệu đến các em đề thi KSCĐ Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1, đề nhằm giúp giáo viên và nhà trường nắm được chất lượng học tập môn Tiếng Anh 12 và làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực.

  Giới thiệu về đề thi KSCĐ Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1: đề có mã đề 195 với 06 trang, đề gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án để học sinh chọn, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng, với mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ nhận được 0.25 điểm, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi KSCĐ Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1:
  + Beef contains vitamins. Generally, fish contains almost the same vitamins as beef.
  A. The vitamins content of beef is generally considered to come from fish.
  B. The vitamins content of fish may be considered in general as similar to beef.
  C. Generally, beef and fish may be considered to be a combination of vitamin content.
  D. What vitamin fish contains may be considered in general to be made from beef.
  + The man was shot in the bank robbery. The doctors are operating on him.
  A. The man was whom the doctors are operating on him shot in the bank robbery.
  B. The man whom the doctors are operating on him shot in the bank robbery.
  C. The man was shot in the bank robbery where the doctors are operating on him.
  D. The doctors are operating on the man who was shot in the bank robbery.
  + The author implies that at the time the Hubble was initially deployed from the Earth _______.
  A. there was little attention paid to it.
  B. it was already known that the mirror was defective.
  C. there was considerable excitement about potential uses.
  D. all attention was focused on the space shuttle, not the Hubble.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU