Đề thi thử THPT QG 2019 Lịch sử lần 2 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi thử THPT QG 2019 Lịch sử lần 2 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng

  Như vậy chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 môn Lịch sử do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ diễn ra, đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng có ảnh hưởng lớn đến tương lai về sau của các em học sinh khối 12, do đó, cần có một sự chuẩn bị thật tốt về mặt kiến thức môn Lịch sử THPT lẫn tâm lý thi cử để các em bước vào kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019 với một sự tự tin cao nhất.

  Nắm được yêu cầu tất yếu đó, ngày 24/03/2019, trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019 lần thứ 2, về mặt hình thức và cấu trúc, đề vẫn được biên soạn bám sát theo đề tham khảo THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 của Bộ GD&ĐT, các câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử đảm bảo phân loại tốt các nhóm đối tượng học sinh yếu – trung bình, khá và giỏi, đề thi thử THPT QG 2019 Lịch sử có đáp án.

  Trích dẫn đề thi thử THPT QG 2019 Lịch sử lần 2 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng:
  + Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1930 là gì?
  A. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản.
  B. Phong trào công nhân phát triển từ tự phát sang tự giác.
  C. Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thắng thế.
  D. Giai cấp tiểu tư sản nhanh chóng tiếp thu tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin.
  + Tác phẩm Đường Kách mệnh xuất bản năm 1927 là:
  A. tác phẩm về chủ nghĩa Mác – Lênin chuẩn bị đưa về Việt Nam.
  B. tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu (Trung Quốc).
  C. Tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam.
  D. tác phẩm tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin của Nguyễn Ái Quốc.
  + Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của chủ tich Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1930-1945 được thể hiện qua luận điểm nào?
  A. Đảng Cộng Sản Đông Dương luôn giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.
  B. Xác định rõ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.
  C. Giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  D. Luôn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU