Đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử lần 3 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử lần 3 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Chỉ còn khoảng 03 tháng nữa là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 môn Lịch sử do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ diễn ra, do đó yêu cầu được rèn luyện kiến thức môn Lịch sử THPT một cách thường xuyên là hết sức cần thiết, và vừa qua, trường THPT Yên Lạc số 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2018 – 2019 lần thứ ba, kỳ thi diễn ra vào giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

  LTTK TEZ giới thiệu đến bạn đọc đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử lần 3 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đề được biên soạn dựa trên cấu trúc đề tham khảo THPT Quốc gia 2019 môn Lịch sử mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố vào 06/12/2018, cụ thể: đề có mã đề 132 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài thi thử môn Lịch sử trong thời gian 90 phút, các câu hỏi tập trung chủ yếu vào chương trình Lịch sử 12, tuy vậy các bạn cần ôn tập cả chương trình Lịch sử 10 và Lịch sử 11 để hoàn thành tốt bài thi, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử lần 3 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + Trong Hiệp định sơ bộ 6/3/1946, Điều khoản nào chứng tỏ chúng ta đã bước đầu giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc.
  A. Pháp công nhận nền độc lập dân tộc của Việt Nam.
  B. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.
  C. Pháp công nhận địa vị pháp lý của Việt Nam.
  D. Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.
  + Thắng lợi ở những địa phương nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã tác động mạnh đến các địa phương trong cả nước?
  A. Hà Nội, Huế, Sài Gòn. B. Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên.
  C. Đồng Nai Thượng, Hà Tiên. D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
  + Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra bước phát triển mới cho phong trào cách mạng thế giới, vì:
  A. Chính phủ tư sản ở các nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
  B. Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bá rộng khắp trên thế giới.
  C. Nhiều Đảng cộng sản đã ra đời ở các nước tư bản Âu – Mĩ.
  D. CNXH trở thành hiện thực, mở ra khuynh hướng cách mạng vô sản.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU