Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Quan sát hình 2.1, em hãy:

  01.jpg

  - Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ.
  - Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?

  Lời giải chi tiết
  - Các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800 Đ:
  + Đới khí hậu cực và cận cực
  + Đới khí hậu ôn đới.
  + Đới khí hậu cận nhiệt.
  + Đới khí hậu nhiệt đới.
  - Lãnh thổ châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo nên khí hậu chia thành nhiều đới.