Hãy giải thích tại sao khu vực Nam Á lại có sự phân bố dân cư không đều?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪