Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 12 - Lưu Hoằng Trí

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  "Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập Tiếng Anh 12" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ và nắm vững hơn những kiến thức Tiếng Anh trong sách giáo khoa Tiếng Anh 12. Cuốn sách hướng dẫn người đọc theo các mục cụ thể trong sách giáo khoa bằng cách cung cấp các cấu trúc cơ bản, từ vựng chi tiết, nội dung ý nghĩa và đáp án gợi ý.
  Reading: liệt kê các từ mới, giải thích nghĩa và cách sử dụng những từ này...
  Speaking: giải thích nghĩa từ mới cần thiết để người học có thể dễ dàng thực hiện các yêu cầu giao tiếp trong bài...
  Listening: cung cấp bài nghe và bài dịch, giải thích nghĩa các từ mới...
  Writing: hướng dẫn người học xây dựng dàn ý để hình thành bài viết...
  Language Focus: gồm các điểm ngữ pháp trong mỗi đơn vị bài học, được biên soạn rõ ràng...


  09 (2).jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU